Klachtencommissie

Als je klachten hebt over de uitvoering van de diensten van herstel actief dan kan je uiteraard daarover met mij contact opnemen. Ook is er de mogelijkheid om de klacht te deponeren bij de beroepsvereniging BATC onder vermelding van het onderstaande klachtnummer. Voorkeur heeft natuurlijk dat we het onderling op kunnen lossen.

Klacht- en Tuchtrecht: KB 1802.2348